MAVROVË-Punëtoria Rajonale e OSBE-së

02.11.2022
Në punëtorinë studimore konsultative rajonale të OSBE-së “Ndryshimet klimatike dhe siguria e Malit Sharr/Sharri dhe Masivi i Korabit”, që mbahet sot dhe nesër në Mavrovë, diskutohet për zhvillimin e strategjisë së përbashkët për bashkëpunim dhe përshtatje dhe planin e zbatimit, janë ndarë dhe shembuj të praktikave më të mira nga bashkëpunimi në rajonin e Malit Sharr dhe Masivit të Korabit, e më gjerë.

Informacion - rrëshqitjes së dheut

24.10.2022
Rruga e poshtme nga fshatit Bozovcë deri në Leshnicë të poshtme është e pa kalueshme për shkak të rrëshqitjes së dheut që ka ndodh sot në ora 18:00.