Njoftime

VENDIM për ndalimin e lëvizjes me mjete motorike-ratrak jashtë rrugëve të lejuara në territorin e Parkut Kombëtar Mali Sharr

06.03.2024

Vendim për ndalimin e lëvizjes me mjete motorike-ratrak jashtë rrugëve të lejuara në territorin e

Vendim për zbatimin e masave mbrojtëse dhe kontrolluese në lidhje me murtajën afrikane të derrave të egër në territorin e PK Mali Sharr

09.11.2023

Vendim për zbatimin e masave mbrojtëse dhe kontrolluese në lidhje me murtajën afrikane të derrave

Kërkesë për zgjidhjen e kontratës koncesionare për ndërtimin e dy hidrocentraleve të vogla në Parkun Kombëtar Mali Sharr

12.09.2023

Me qëllim të parandalimit të dëmtimeve nga projektet infrastrukturore që mund të kenë pasoja afat

Rekomandim i qeverisë për ndalimin e lëvizjes në pyje

26.07.2023

Në lidhje me rekomandimet e qeverisë për ndalimin e lëvizjeve në pyje ,e njoftojmë opinionin se I

Takim me NP e kullotave nga Tetova dhe Gostivari

17.06.2023

Sot mbajtëm mbledhje me përfaqësuesit e njësive rajonale të Ndërmarjeve Publike me kullotat nga T