Соопштенија

Одлука за споревудавње заштитни контролни мерки во однос на африканска чума кај дивите свиње во територијата на НПШП

09.11.2023

Одлука за спроведување заштитни и контролни мерки во однос на африканската чума кај дивите свињи

Барање за раскинување концесионерски договор за изгрдба на две мали хидро електрани во Национален Парк Шар Планина

12.09.2023

Со цел да се спречат штетите од инфраструктурни проекти што може да имаат долгорочни последици вр

Препорака на Влада за забрана за движење во шума

17.07.2023

По однос на препораката на Владата за забрана за движење во шума, ја известуваме јавноста дека Ј.

Состанок со ЈП Пасишта подружници од Тетово и Гостивар

10.06.2023

Денес одржавме состанок со претставници на подрачните единици на Јавното Претпријатие за Пасишта