Kontakt

NPSP

 


Parku Kombëtar Mali Sharr

rr. Njegosheva nr.3, Tetovë, R Maqedonisë Veriore

Tel: +389 72 239 122
park@sarmountain.org.mk