Shtegu edukativ ne PK Mali Sharr

08.04.2024

Shtegu edukativ është i një karakteri të hapur dhe është i destinuar për të gjithë fëmijët që duan t'i zbulojnë sekretet e pyllit.

Rrëqebulli ballkanik në Malin Sharr

07.04.2024

Rrëqebulli ballkanik është një karakteristikë kombëtare e Maqedonisë, e kemi edhe në monedhën 5 denarëshe, por që nga sot pamja e tij arsyetohet ed