Потпишан Меморандум за соработка со УКИМ Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг

22.11.2022
Јавна Установа Национален Парк Шар Планина потпиша Меморандум за соработка со УКИМ Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“

МАВРОВО - Регионална работилница на ОБСЕ

02.11.2022
На студиската работилница на ОБСЕ се дискутира за развивање заедничка стратегија за соработка и прилагодување и план за нејзино спроведување, а се споделуваат и примери за најдобрите пракси од соработката во регионот на Шар Планина и Корабскиот Масив, и пошироко.

ЈУ Национален Парк Шар Планина, ОВР Гостивар при МВР на РСМ и ЈП Национални Шуми Подружница Гостивар реализираа работна средба

01.11.2022
Претставници од ЈУ Национален Парк Шар Планина, ОВР Гостивар при МВР на РСМ и ЈП Национални Шуми Подружница Гостивар реализираа работна средба.

Спроведена оценка на успешноста во работењето на ЈУНП Шар Планина

17.10.2022
Јавната Установа Национален Парк Шар Планина на 14 октомври во Тетово, одржа работна средба со претставници на различни заинтересирани страни на која ги претстави резултатите од работењето од воспоставувањето на новата институција.