Спроведена оценка на успешноста во работењето на ЈУНП Шар Планина

17.10.2022
Јавната Установа Национален Парк Шар Планина на 14 октомври во Тетово, одржа работна средба со претставници на различни заинтересирани страни на која ги претстави резултатите од работењето од воспоставувањето на новата институција.

НУРЕДИНИ: Се раскинуваат Договорите за концесија за седум мали хидроелектрични централи во Националниот парк Шар Планина

04.10.2022

На иницијатива на министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини на денешната Седница, Владата на Република Северна Македонија

НУРЕДИНИ: Сега е вистинскиот момент да се трасира одржлив развој на Шара

16.09.2022
Денес во просториите на Државниот Универзитет во Тетово се одража јавна расправа за Нацрт Планот за управување со НП Шар Планина (2022-2030) и јавана расправа за Нацрт Стратешка оцена на планот за управување со НП Шар Планина (2022- 2030)

Јавна расправа за Нацрт-Планот за управување со Национален парк Шар Планина

15.09.2022
Јавна расправа за Нацрт-Планот за управување со Национален парк Шар Планина за периодот 2022 – 2031 година и јавна расправа за Нацрт-Извештајот за стратегиска оцена врз животната средина за Нацрт-Планот за управување со Национален парк Шар Планина за периодот 2022 – 2031 година

Ќе се спроведат јавни расправи

24.08.2022
Јавната установа Национален парк Шар Планина (ЈУНП Шар Планина) и Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) ја известуваат заинтересираната јавност дека врз основа на Законот за заштита на природата и Законот за животната средина, ќе се спроведат јавни расправи

Чистење на диви депонии

10.08.2022
Фирмата ANRRA CENTRUM, ангажирана од Министерството за животна средина и просторно планирање, врши чистење на диви депонии покрај патот кон с. Печково, Гостивар.

НУРЕДИНИ: Ние помагаме во чистењето на дивите сметишта, но општините мора да ги обезбедат услугите и во најизолираните населби

04.08.2022
Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини заедно со директорот на Управата за животна средина при МЖСПП Хисен Џемаили и директорот на ЈУНП „Шар Планина“ Ибрахим Дехари денес направија обиколка на активностите за чистење на дивите депонии и транспорт на отпадот на дел од предвидените локации што се наоѓаат на територијата на националниот парк Шар Планина.

МЖСПП ја информира јавноста

28.07.2022
МЖСПП ја информира јавноста дека Нацрт- Планот за управување со НП Шар Планина 2022- 2031 доставен од ЈУНП „Шар Планина“, како и Извештајот за стратегиска оценка на Планот за управување со НП „Шар Планина“ 2022- 2031г. се објавени на веб страницата на МЖСПП