МАВРОВО - Регионална работилница на ОБСЕ

02.11.2022
На студиската работилница на ОБСЕ се дискутира за развивање заедничка стратегија за соработка и прилагодување и план за нејзино спроведување, а се споделуваат и примери за најдобрите пракси од соработката во регионот на Шар Планина и Корабскиот Масив, и пошироко.

ЈУ Национален Парк Шар Планина, ОВР Гостивар при МВР на РСМ и ЈП Национални Шуми Подружница Гостивар реализираа работна средба

01.11.2022
Претставници од ЈУ Национален Парк Шар Планина, ОВР Гостивар при МВР на РСМ и ЈП Национални Шуми Подружница Гостивар реализираа работна средба.

Спроведена оценка на успешноста во работењето на ЈУНП Шар Планина

17.10.2022
Јавната Установа Национален Парк Шар Планина на 14 октомври во Тетово, одржа работна средба со претставници на различни заинтересирани страни на која ги претстави резултатите од работењето од воспоставувањето на новата институција.

НУРЕДИНИ: Се раскинуваат Договорите за концесија за седум мали хидроелектрични централи во Националниот парк Шар Планина

04.10.2022

На иницијатива на министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини на денешната Седница, Владата на Република Северна Македонија

НУРЕДИНИ: Сега е вистинскиот момент да се трасира одржлив развој на Шара

16.09.2022
Денес во просториите на Државниот Универзитет во Тетово се одража јавна расправа за Нацрт Планот за управување со НП Шар Планина (2022-2030) и јавана расправа за Нацрт Стратешка оцена на планот за управување со НП Шар Планина (2022- 2030)

Јавна расправа за Нацрт-Планот за управување со Национален парк Шар Планина

15.09.2022
Јавна расправа за Нацрт-Планот за управување со Национален парк Шар Планина за периодот 2022 – 2031 година и јавна расправа за Нацрт-Извештајот за стратегиска оцена врз животната средина за Нацрт-Планот за управување со Национален парк Шар Планина за периодот 2022 – 2031 година

Ќе се спроведат јавни расправи

24.08.2022
Јавната установа Национален парк Шар Планина (ЈУНП Шар Планина) и Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП) ја известуваат заинтересираната јавност дека врз основа на Законот за заштита на природата и Законот за животната средина, ќе се спроведат јавни расправи