Проект за заштита на ретките врсти диви животни како рисот, белоглавиот орел, дождовникот, дивата свиња како и шарпланинец

08.11.2022
Со прогласувањето на подрачјето за Национален парк, новиот орган за управување е одговорен за заштита и управување со дивите животни, вклучително и за санитарниот отстрел.

Потпишан Меморандум за соработка со Тетовскиот Универзитет.

02.12.2022
Јавната Установа Национален Парк Шар Планина потпиша Меморандум за соработка со Тетовскиот Универзитет. Соработката ќе придонесе кон унапредување на административните капацитети како и техничката опременост и редовните активности на Ј.У.Н.П. Шар Планина.