Чистење на диви депонии

10.08.2022
Фирмата ANRRA CENTRUM, ангажирана од Министерството за животна средина и просторно планирање, врши чистење на диви депонии покрај патот кон с. Печково, Гостивар.

НУРЕДИНИ: Ние помагаме во чистењето на дивите сметишта, но општините мора да ги обезбедат услугите и во најизолираните населби

04.08.2022
Министерот за животна средина и просторно планирање Насер Нуредини заедно со директорот на Управата за животна средина при МЖСПП Хисен Џемаили и директорот на ЈУНП „Шар Планина“ Ибрахим Дехари денес направија обиколка на активностите за чистење на дивите депонии и транспорт на отпадот на дел од предвидените локации што се наоѓаат на територијата на националниот парк Шар Планина.

МЖСПП ја информира јавноста

28.07.2022
МЖСПП ја информира јавноста дека Нацрт- Планот за управување со НП Шар Планина 2022- 2031 доставен од ЈУНП „Шар Планина“, како и Извештајот за стратегиска оценка на Планот за управување со НП „Шар Планина“ 2022- 2031г. се објавени на веб страницата на МЖСПП

Информација за посетители

22.07.2022
Поради настапувањето на топлотниот бран и констатираната зголемена опасност од појава на пожари на отворен простор, ЈУ Национален Парк „Шар Планина“ ги предупредува посетителите да се воздржат од дејствија кои можат да предизвикаат пож...

Информации за НП Шар Планина

20.07.2022
НП Шар Планина зафаќа површина од 62 705 ха, а идниот економски развој и заштитата на природните вредности се дефинирани во 4 зони на заштита.

Добродојдовте во срцето на Шар Планина

13.07.2022
Постојат места на Земјата кои изобилуваат со прекрасна природа. Места полни со живот, неверојатни бои и прекрасни предели. Неоткриени места што чекаат да бидат видени, почуствувани и истражени.