Состанок за Шумска Полиција - Тетово

28.03.2023

ЈУНПШП оствари средба со Шумската полиција од станица Тетово со цел запознавање со основните определби и претстојните активности на Паркот, како и

Ден на Шумите

22.03.2023

Шумите во Националниот парк се еден од најважните ресурси во обезбедувањето економски, општествени и еколошки добра.