Ден на Шумите

22.03.2023

Шумите во Националниот парк се еден од најважните ресурси во обезбедувањето економски, општествени и еколошки добра.

ОДЛУКА за забрана на користење на природата за организирање туристички активности скијачки тури со ратрак на територијата на Национален парк „Шар Планина“

20.03.2023

ОДЛУКА за забрана на користење на природата за организирање туристички активности скијачки тури со ратрак на територијата на Национален парк „

Постер информативни карти

16.03.2023

Подготвивме подароци – постер информативни карти, за сите релевантни институции кои гравитираат во Полошкиот регион и на национално ниво, а на било

Проект за заштита на ретките врсти диви животни како рисот, белоглавиот орел, дождовникот, дивата свиња како и шарпланинец

08.11.2022
Со прогласувањето на подрачјето за Национален парк, новиот орган за управување е одговорен за заштита и управување со дивите животни, вклучително и за санитарниот отстрел.