Информирајте се како може да придонесете во заштитата на Националниот парк “Шар Планина“ .

18.08.2022

Денес, заштитените подрачја освен зачувување на природните вредности, имаат задача да ја подобрат благосостојбата на луѓето и да обезбедат економски придобивки во повеќе сектори.

За да се исполни оваа амбициозна мисија, новата Јавна Установа Национален парк “Шар Планина“ има потреба од сојузници.  Информирајте се како може да придонесете во заштитата на Националниот парк “Шар Планина“ .

Видео