Управувањето со дивите животни е во согласност со заштита на природата

08.11.2022

Со прогласувањето на подрачјето за Национален парк, новиот орган за управување е одговорен за заштита и управување со дивите животни, вклучително и за санитарниот отстрел.

Управувањето со дивите животни е во согласност со принципите за заштита на природата и режим утврден според различните зони.

 

 

 

 

mk